หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 


ระเบียบการใช้ห้องสมุด
                                                                                                                                            
1.ปิดสัญญาณมือถือทุกครั้งที่เข้าใช้ห้องสมุด
2.ห้ามคุย หรือ ส่งเสียงดังเมื่อเข้าใช้ห้องสมุด
3.ห้ามนำเครื่องดื่ม และของขบเคี้ยว เข้ามารับประทานในห้องสมุด
4.ห้ามใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่า หรือ สวมเสื้อสายเดี่ยว เกาะอก เข้าห้องสมุด
5.นำกระเป๋า ถุง หรือ ย่าม วางไว้ที่ชั้นวางของหน้าห้องสมุด ยกเว้น Notebook อนุญาตให้นำเข้ามาใช้ภายในห้องสมุดได้
6.ไม่นำหนังสือ หรือ สิ่งพิมพ์ออกจากห้องสมุดโดยมิได้ยืม และให้บรรณารักษ์ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
7.แสดงบัตรนิสิตทุกครั้งที่ยืมหนังสือ ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นมายืม
8.บุคคลภายนอกแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย และเสียค่าบำรุงห้องสมุดที่เคาร์เตอร์งานบริการยืม-คืน
9.หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว  ห้องสมุดจะตัดสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด  1 ภาคการศึกษา

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved