หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 


คณะพยาบาลศาสตร์
   
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชลิรสา อุณรุท
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
อีเมล์ : usopee@chula.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2218-1121
โทรสาร : 0-2218-1122
  ประวัติ

คณะจิตวิทยา
   
ชื่อ - สกุล : อัตราว่าง
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   
ชื่อ - สกุล : นางสาว จีราวรรณ วงษ์จู
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ P7
อีเมล์ : jangzx_6@hotmail.com

คณะสหเวชศาสตร์
   
ชื่อ - สกุล : นางสาว รัตนา เมี้ยงติ่ง
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ P7
อีเมล์ : rattana_chula@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-2218-1043


     ดาวน์โหลดโครงสร้างอัตรากำลัง


 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved