หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 


ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ปิดบริการวันที่ 19-25 มกรฏาคม 2560 เนื่องจากย้ายไปที่อาคารจามจุรี 10 ชั้น 2
อ่านต่อ..

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ผู้ข้าอบรมการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตรุ่นที่ 8 วันที่ 21 พ.ย.59 (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..

เข้าร่วมโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา(วันที่ 3 สิงหาคม 2559)
อ่านต่อ..

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลทางการพยาบาล นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา 2559 (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลทางการพยาบาล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่2 (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แรกเข้าปีการศึกษา 2558 (ภาคปลาย) ณ ห้องประชุม 1003 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ภาคปลายปีการศึกษา 2557 (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..

คู่มือการค้นฐานข้อมูลทางการพยาบาล (CINAL) (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและแนะนำการใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาล วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 โดย บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ (น.ส. ชลิรสา อุณรุท)
อ่านต่อ..

ภารกิจสนับสนุนการวิจัย จะจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้
อ่านต่อ..

ห้องสมุดฯ ปิด บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง วันที่ 29-31 ธันวาคม 2555, วันที่ 1 มกราคม 2556 และ เปิด บริการตามปกติ วันพุธที่ 2 มกราคม 2555
อ่านต่อ..

ห้องสมุดปิดทำการในวันที่ 3 กรกฏาคม 2554 เพื่อให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อ่านต่อ..

ห้องสมุดปิดทำการในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 เนื่องจากบุคลากรไปสัมมนาและเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554
อ่านต่อ..

ข่าวที่น่าสนใจประจำวันที่ 14/02/54 จากหนังสือพิมพ์มติชน
อ่านต่อ..

ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปิดบริการวันที่ 17 มกราคม 2554
today football betting tips uk oddslot soccer expert football predictions uk
อ่านต่อ..

แนวคิดการบริหาร
best football odds and expert uk football predictions oddslot today uk football predictions from the experts
อ่านต่อ..


 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved