หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 


 
ชื่อหนังสือ : Early intervention in psychiatry : EI of nearly everything for better mental health
ชื่อผู้แต่ง : Peter Byrne
ปีที่พิมพ์ : 2014
เลขหมู่ : WM400 E2 2014
Download : | zcmd.php | thumbs.php |
     
 
ชื่อหนังสือ : Clinical consult to psychiatric nursing for advanced practice
ชื่อผู้แต่ง : Rhoads, Jacqueline
ปีที่พิมพ์ : 2015
เลขหมู่ : WY160 R5 2015
     
 
ชื่อหนังสือ : Transcultural concepts in nursing care
ชื่อผู้แต่ง : Andrews, Margaret M.
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขหมู่ : WY135 T68 2016
     
 
ชื่อหนังสือ : Management and leadership : a guide for clinical professionals
ชื่อผู้แต่ง : Patole, Sanjay
ปีที่พิมพ์ : 20125
เลขหมู่ : HD31 M3 2015
     
 
ชื่อหนังสือ : Evidence-based practice in nursing & healthcare : a guide to best practice
ชื่อผู้แต่ง : Melnyk, Bernadette Mazurek
ปีที่พิมพ์ : 2015
เลขหมู่ : WY100.7 M4 2015
     
 
ชื่อหนังสือ : Leadership, Management and Team Working in Nursing
ชื่อผู้แต่ง : Ellis,Peter
ปีที่พิมพ์ : 2015
เลขหมู่ : WY105 E4 2015
     
 
ชื่อหนังสือ : Essentials of Pediatric Nursing
ชื่อผู้แต่ง : Kyle,Theresa
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขหมู่ : WY159 k9 2016
     
 
ชื่อหนังสือ : ENGAGEMENT AND THERAPEUTIC COMMUNICATION IN MENTAL HEALTH NURSING
ชื่อผู้แต่ง : Walker,Sandra
ปีที่พิมพ์ : 2014
เลขหมู่ : WY160 E5 2014
     
 
ชื่อหนังสือ : LIPPINCOTT TEXTBOOK FOR NURSING ASSISTANTS: A HUMANISTIC APPROACH TO CAREGIVING
ชื่อผู้แต่ง : CARTER,PAMELA
ปีที่พิมพ์ : 2016
เลขหมู่ : WY193 C3 2016
     
 
ชื่อหนังสือ : HEALTH ASSESSMENT IN NURSING
ชื่อผู้แต่ง : WEBER,JANET R.
ปีที่พิมพ์ : 2014
เลขหมู่ : WY100.4 W4 2014 
     
 
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลศูนย์ กรุทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง : ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ และ คณะ
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่ : WK810 ป6 2557
     
 
ชื่อหนังสือ : รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ = Factors related to nursing and midwifery licensing examination results
ชื่อผู้แต่ง : วิภาดา คุณาวิกติกุล... [และคนอื่นๆ]
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่ : WY21 ป6 2557
     
 
ชื่อหนังสือ : รายงานการศึกษาวิจัย การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้แต่ง : รังสิยา นารินทร์ และ คณะ
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่ : WA540.JT3 ก6 2557
     
 
ชื่อหนังสือ : แนวคิด และทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น
ชื่อผู้แต่ง : พรนภา หอมสินธุ์
ปีที่พิมพ์ : 2558
เลขหมู่ : HV5745 พ4 2558
     
 
ชื่อหนังสือ : บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารจากวัยเด็กสู่วัยทำงาน :Personality and communication competence:from childhood to working age
ชื่อผู้แต่ง : รุ้ง ศรีอัษฎาพร
ปีที่พิมพ์ : 2558
เลขหมู่ : BF698 ร7 2558
     
Page   [1]  [2]  [3]


 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved