หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 


1. การเป็นสมาชิก
 
  1. นิสิตบัตรประจำตัวนิสิตและใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน
  2. อาจารย์/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ บัตรประจำตัวข้าราชการ / ลูกจ้าง / บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย
   
2. สิ่งพิมพ์ชำรุด หรือ สูญหาย
 

กรณีทำหนังสือชำรุด เช่น เปียกน้ำ โดนความร้อนจนโค้งงอ, ถูกสัตว์เลี้ยงกัดแทะ ฯลฯ

  • ติดต่อแจ้งหายที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน
  • จ่ายค่าปรับเกินกำหนด (ถ้ามี) ตามที่ระบุในระบบ
  • จ่ายค่าทำสิ่งพิมพ์ใหม่ เล่มละ 150 บาท
  • จัดซื้อตัวเล่มมาใช้คืนตามที่ห้องสมุดกำหนด
   

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved