หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 


วารสารทางด้าน พยาบาลศาสตร์, สหเวชศาสตร์, จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้ผ่าน URL ที่ให้ไว้

       
ACSM s health & fitness journal Applied Nursing Research Archives of Psychiatric Nursing Australian Journal of Midwifery
ISSN : 1091-5397
Type : Print+Online
Year : 1997 - Present
View 842
ISSN : 0897-1897
Type : Print+Online
Year : 1988 - Present
View 1,208
ISSN : 0883-9417
Type : Print+Online
Year : 1990 - Present
View 939
ISSN : 1445-4386
Type : Online Only
Year : 2001 - 2002 //by EBSCO A-to-Z
View 776
       
Behavior Modification British journal of cardiac nursing British Journal of Nursing British Journal of Perioperative Nursing
ISSN : 0145-4455
Type : Print+Online
Year : 1999 - Present
View 1,287
ISSN : 1749-6403
Type : Online Only
Year : 2008 to present
View 997
ISSN : 0966-0461
Type : Online Only
Year : 1992 to present
View 981
ISSN : 1467-1026
Type : Online Only
Year : 2004 - 2005
View 750
       
Career Development Quarterly (CDQ) Clinical Case Studies Clinical nurse specialist : CNS Clinical Nursing Research
ISSN : 0889-4019
Type : Print+Online
Year : 1990 - Present
View 713
ISSN : 1534-6501
Type : Print+Online
Year : 2002 - Present
View 1,302
ISSN : 1538-9782
Type : Online Only
Year : 1996 to present
View 856
ISSN : 1552-3799
Type : Online Only
Year : 1999 to present
View 1,107
       
Clinics in Sports Medicine Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice Counseling Psychologist Current Sports Medicine Reports
ISSN : 0278-5919, 1556-228X
Type : Print+Online
Year : 1997 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 710
ISSN : 1752-1890
Type : Online Only
Year : 2008 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 841
ISSN : 0011-0000
Type : Print+Online
Year : 1999 - Present
View 1,340
ISSN : 1537-890X
Type : Online Only
Year : 2002 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 750
       
Emergency Nurse Evidence-based nursing Exercise and sport sciences reviews
Full text not available
Family Journal: counseling and therapy for couples and families
ISSN : 1354-5752
Type : Online Only
Year : 1999 to present
View 776
ISSN : 1468-9618
Type : Online Only
Year : 1998 to present
View 1,147
ISSN : 00916331
Type : Print Only
Year : 2007, 2010, 2011 //by EBSCO A-to-Z
View 109
ISSN : 1066-4807
Type : Print+Online
Year : 1999 - Present
View 797
       
Gerontological Nursing Association. Perspectives Health Promotion Practice Heart & Lung: The Journal of Acute & Critical Care Home Healthcare Nurse
ISSN : 0831-7445
Type : Online Only
Year : 2007 to present //by EBSCO A-to-Z
View 715
ISSN : 1552-6372
Type : Online Only
Year : 2000 to present //by EBSCO A-to-Z
View 1,341
ISSN : 0147-9563
Type : Print+Online
Year : 1995 - Present
View 903
ISSN : 0884-741X
Type : Online Only
Year : 2000 - Present
View 726
       
Intensive and Critical Care Nursing: The Official Journal of the British Association of Critical Care Nurses International Journal of Geriatric Psychiatry International Journal of Sports Science and Coaching International Journal of Sports Science and Physical Education
Full text not available
ISSN : 1532-4036
Type : Online Only
Year : 1995 to present //by EBSCO A-to-Z
View 922
ISSN : 0885-6230
Type : Print+Online
Year : 1997 - Present
View 1,019
ISSN : 1747-9541
Type : Print+Online
Year : Volume 4, Number 1 / March 2009, Volume 5, Number 1 / March 2010 to presen
View 773
ISSN : 0972-2752
Type : Print Only
Year :
View 109
       
Journal for Nurses in Staff Development (JNSD) Journal for Specialists in Group Work Journal of Aging and Physical Activity
เข้าใช้ผ่าน Username / Password ติดต่อบรรณารักษ์
Journal of Applied Social Psychology
ISSN : 1098-7886
Type : Print+Online
Year : 1998 - Present
View 1,038
ISSN : 0193-3922
Type : Print+Online
Year : 1981 - Present
View 843
ISSN : 1063-8652
Type : Print+Online
Year : 1993 - Present
View 723
ISSN : 1559-1816
Type : Print+Online
Year : 1996 - Present
View 926
       
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention (JCRP) Journal of Family Nursing Journal of Humanistic Psychology Journal of Nursing Administration (JONA)
ISSN : 1932-7501
Type : Online Only
Year : 2007 - Present
View 690
ISSN : 1074-8407
Type : Print+Online
Year : 1999 - Present
View 1,402
ISSN : 0022-1678
Type : Print+Online
Year : 1999 - Present
View 1,137
ISSN : 0002-0443
Type : Online Only
Year : 1996 - Present
View 1,823
       
Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing (JOGNN) Journal of Pediatric Health Care Journal of Physical Activity and Health
เข้าใช้ผ่าน Username / Password ติดต่อบรรณารักษ์
Journal of Sport Management
เข้าใช้ผ่าน Username / Password ติดต่อบรรณารักษ์
ISSN : 0884-2175
Type : Print+Online
Year : 1972 - Present
View 955
ISSN : 0891-5245
Type : Print+Online
Year : 1987 - Present
View 801
ISSN : 1543-3080
Type : Print+Online
Year : 2004 - Present
View 611
ISSN : 0888-4773
Type : Print+Online
Year : 2004 - Present
View 699
       
Journal of Strength and Conditioning Research Journal of Transpersonal Psychology Nurse Education in Practice Nurse educator
ISSN : 1533-4287
Type : Online Only
Year : Feb 2005 (Vol. 19, no. 1) - present //by EBSCO A-to-Z
View 702
ISSN : 0022-524X
Type : Print+Online
Year : 2004 - Present
View 682
ISSN : 1471-5953‎
Type : Online Only
Year : Mar 2003 (Vol. 3, no. 1) - present
View 722
ISSN : 0363-3624
Type : Online Only
Year : 1996 to present
View 713
       
Nurse Leader Nursing Research Nursing Science Quarterly Personality and Social Psychology Bulletin
ISSN : 1541-4612
Type : Online Only
Year : Jan/Feb 2003 to present
View 935
ISSN : 0029-6562
Type : Print+Online
Year : 1996 - Present
View 1,015
ISSN : 0894-3184
Type : Print+Online
Year : 1999 - Present
View 1,078
ISSN : 0146-1672
Type : Print+Online
Year : 1999 - Present
View 1,716
       
Physiology Physiology & Behavior Recreational Sports Journal (RSJ)
เข้าใช้ผ่าน Username / Password ติดต่อบรรณารักษ์
Research in Nursing & Health
ISSN : 1548-9221
Type : Online Only
Year : 1998 to present (Embargo: 1 year) //by EBSCO A-to-Z
View 649
ISSN : 1873-507X
Type : Online Only
Year : 1995 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 880
ISSN : 1558-8661
Type : Print+Online
Year : 1977 - Present
View 755
ISSN : 0160-6891
Type : Print+Online
Year : 1978 - Present
View 1,275
       
Social and Personality Psychology Compass Sport Management Review Sport Psychologist
เข้าใช้ผ่าน Username / Password ติดต่อบรรณารักษ์
Sports Biomechanics
ISSN : 1751-9004
Type : Online Only
Year : 2007 - Present
View 711
ISSN : 1441-3523
Type : Online Only
Year : 1998 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 792
ISSN : 0888-4781
Type : Print+Online
Year : 1987 - Present
View 609
ISSN : 1752-6116
Type : Online Only
Year : 2002 to present
View 990
       
Sports Coaching Review Sports medicine Sports Medicine and Arthroscopy Review Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy and Technology
ISSN : 1934-6190
Type : Online Only
Year : 2012 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 999
ISSN : 0112-1642 ,1179-2035
Type : Online Only
Year : 1998 to present (Embargo: 6 months) //by EBSCO A-to-Z
View 717
ISSN : 1062-8592
Type : Online Only
Year : 1993 - Present
View 660
ISSN : 1758-2555
Type : Online Only
Year : 2009 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 754
       
Sports Medicine, Training and Rehabilitation Strength & Conditioning Journal Tourism & Hospitality Management Tourism and Hospitality Planning & Development
ISSN : 1057-8315
Type : Online Only
Year : 1997 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 770
ISSN : 1533-4295
Type : Online Only
Year : Dec 2004 (Vol. 26, no. 6) - present //by EBSCO A-to-Z
View 794
ISSN : 1330-7533
Type : Online Only
Year : 2010 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 719
ISSN : 1479-0548
Type : Online Only
Year : 2004 - 2010 //by EBSCO A-to-Z
View 993
       
Tourism and Hospitality Research Tourism management Tourism Management Perspectives Tourism Review
ISSN : 1742-9692
Type : Online Only
Year : 2001 to present (Embargo: 1 year) //by EBSCO A-to-Z
View 720
ISSN : 1879-3193
Type : Online Only
Year : 1995 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 1,214
ISSN : 2211-9736
Type : Online Only
Year : 2012 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 963
ISSN : 1660-5373
Type : Online Only
Year : 1/1/2007 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 1,051
       
Tourismos : An International Multidisciplinary Journal of Tourism Western Journal of Nursing Research
ISSN : 1792-6521
Type : Online Only
Year : 2006 - Present //by EBSCO A-to-Z
View 864
ISSN : 0193-9459
Type : Print+Online
Year : 1999 to present
View 1,722

 

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved