หน้าหลัก บุคลากร ข้อมูลทั่วไป ระเบียบการใช้ห้องสมุด ข่าวห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด ติดต่อ
บริการ วารสารพยาบาลศาสตร์ ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพ เว็บลิ้งค์ คำถามที่ถามบ่อย แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
  หนังสือใหม่
     
 
ชื่อหนังสือ : รายงานการวิจัย ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลศูนย์ กรุทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่ง : ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ และ คณะ
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่ : WK810 ป6 2557
 
ชื่อหนังสือ : รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ = Factors related to nursing and midwifery licensing examination results
ชื่อผู้แต่ง : วิภาดา คุณาวิกติกุล... [และคนอื่นๆ]
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่ : WY21 ป6 2557
 
ชื่อหนังสือ : รายงานการศึกษาวิจัย การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้สุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ชื่อผู้แต่ง : รังสิยา นารินทร์ และ คณะ
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่ : WA540.JT3 ก6 2557
 
ชื่อหนังสือ : แนวคิด และทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น
ชื่อผู้แต่ง : พรนภา หอมสินธุ์
ปีที่พิมพ์ : 2558
เลขหมู่ : HV5745 พ4 2558
 
ชื่อหนังสือ : บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารจากวัยเด็กสู่วัยทำงาน :Personality and communication competence:from childhood to working age
ชื่อผู้แต่ง : รุ้ง ศรีอัษฎาพร
ปีที่พิมพ์ : 2558
เลขหมู่ : BF698 ร7 2558
 
ชื่อหนังสือ : อาหาร & สุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง : ชนิดา ปโชติการ
ปีที่พิมพ์ : 2557
เลขหมู่ : QU145 ช3 2557

  ข่าวห้องสมุด
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลทางการพยาบาล นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา 2559 (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลทางการพยาบาล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่2 (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..

 
  กิจกรรมห้องสมุด
12 ก.ค. 2559   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลทางการพยาบาล วันที่ 17 กรกฏาคม 2559
อ่านต่อ..
18 ก.ค. 2557   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและแนะนำฐานข้อมูลทางการพยาบาล วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..
10 ต.ค. 2556   The conference of the Asia Pacific hospice palliative care network. (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..
09 ต.ค. 2556   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ภาคปลายปี 2556 (ข่าวจาก คณะพยาบาลศาสตร์)
อ่านต่อ..
16 ก.ย. 2553   ภาพบรรยากาศโครงการอบรม จิตวิญญาณในชีวิตประจำวัน โครงการของแผนงาน สอส.ระยะที่ 2 วันที่ 16-17 กันยายน 2553 ณ โรงแรม จอมเทียมปาล์มบีช พัทยา จ. ชลบุรี
อ่านต่อ..


ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ 0-2218-1121
โทรสาร 0-2218-1122

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
* วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ *

ข้อมูลทั่วไป
แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ

Jump To:
หนังสือใหม่
วารสาร
©2010 Health Science Library. All rights Reserved